Kategorier
Programvara/applikationer Server

Dölja en uppmappad enhet


Vi har en programvara som behöver skriv och läsrättigheter på en uppmappade disk. Problemet vi har haft är att användare ibland går in på enheten och ändrar på filer. Detta är helt förbjudet men vi måste ändå ha skriv och läsrättigheter där på grund av applikationen.

Det jag fick göra då var att dölja enheten med ett registerhack.

Regedit ->[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

Skapa en 32-bitars REG_DWORD som heter NoDrivers

Värdet sätter du beroende på vilken enhet du vill dölja. Se i listan nedan:

A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048, M: 4096, N: 8192, O: 16384, P: 32768, Q: 65536, R: 131072, S: 262144, T: 524288, U: 1048576, V: 2097152, W: 4194304, X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432, ALLA: 67108863

Du skriver i värdet decimalt. Vill du inte att någon enhet ska synas så är det digitala värdet 67108863.

Efter nästa inloggning kommer enheten att vara dold i Explorer och My Computer.

Det har gått att göra så här i många år och fungerar bra även i Terminal Server på en Windows Server 2008 x64 som jag nu testat.

Av Daniel

Det är jag som är Daniel. Jag är 29år och bor i en mellanstor stad i Sverige. Jag har jobbat i IT branshen sedan jag gick ut skolan! Jag har alltid varit intresserad av teknik. Från min första C64 till Amiga och PC! Senaste projektet är en Intel Core2 Duo som kommer nämnas här när delarna dimper ner.
Tanken med denna bloggen är att jag skall skriva om hårdvara och mjukvara som jag testat. Jag kommer även skriva om andra saker som intresserar mig som t.ex. ekonomi och företagande, men det blir längre fram.

Känner du att du kan tillföra något så hör av dig. Jag ser gärna att det finns fler skribenter som vill skriva om prylar, mjukvara eller film som du själv har testat eller sett.