Dölja en uppmappad enhetVi har en programvara som behöver skriv och läsrättigheter på en uppmappade disk. Problemet vi har haft är att användare ibland går in på enheten och ändrar på filer. Detta är helt förbjudet men vi måste ändå ha skriv och läsrättigheter där på grund av applikationen.

Det jag fick göra då var att dölja enheten med ett registerhack.

Regedit ->[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

Skapa en 32-bitars REG_DWORD som heter NoDrivers

Värdet sätter du beroende på vilken enhet du vill dölja. Se i listan nedan:

A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048, M: 4096, N: 8192, O: 16384, P: 32768, Q: 65536, R: 131072, S: 262144, T: 524288, U: 1048576, V: 2097152, W: 4194304, X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432, ALLA: 67108863

Du skriver i värdet decimalt. Vill du inte att någon enhet ska synas så är det digitala värdet 67108863.

Efter nästa inloggning kommer enheten att vara dold i Explorer och My Computer.

Det har gått att göra så här i många år och fungerar bra även i Terminal Server på en Windows Server 2008 x64 som jag nu testat.Comments are closed.