One Response to “Bygga en Cello i Lego”

  1. Johan Says:

    Ambien Get You High Fritid? Det behövs nog ingen fritid till att bygga LEGO när man har en väldigt framgångsrik utställning samt säljer konstverk där man kan ange priset i enheten årslöner…